Sách tiếng Việt
720
Thi công kiến trúc cao tầng Tập 1 /
DDC 720
Nhan đề Thi công kiến trúc cao tầng Tập 1 / Nguyễn Xuân Trọng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2001
Mô tả vật lý 298 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc cao tầng
Môn học Kiến trúc
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158682
00211
00438FBA787-30A2-4B78-847A-99BCFBEAD931
005202110130921
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20211013091949|zngavt
082 |a720
245 |aThi công kiến trúc cao tầng Tập 1 / |cNguyễn Xuân Trọng
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2001
300 |a298 tr.
650 |aKiến trúc cao tầng
690 |aKiến trúc
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/700_nghethuat/720_kientruc/thicongkientruccaotang_nguyenxuantrong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét