Sách tiếng Việt
691
Thi công cốt thép dự ứng lực :
DDC 691
Tác giả CN Đặng Đình Minh
Nhan đề Thi công cốt thép dự ứng lực : Gia công và lắp đặt cốt thép dự ứng lực / Đặng Đình Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2010
Mô tả vật lý 122 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bê tông cốt thép
Thuật ngữ chủ đề Thi công
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158681
00211
004753E19D8-DBCA-411C-A922-8EFDA1F57C63
005202110130857
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20211013085548|zngavt
082 |a691
100 |aĐặng Đình Minh
245 |aThi công cốt thép dự ứng lực : |bGia công và lắp đặt cốt thép dự ứng lực / |cĐặng Đình Minh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2010
300 |a122 tr.
650 |aBê tông cốt thép
650 |aThi công
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/thicongcotthep_dangbinhminh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét