Sách tiếng Việt
658.404
Quản lý dự án trên một trang giấy :
DDC 658.404
Tác giả CN Clark, Campbell
Nhan đề Quản lý dự án trên một trang giấy : Truyền đạt và quản lý bất kỳ dự án nào trên một trang giấy / Clark Campbell; Vũ Kiều Tuấn Anh - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Xã hội ; Công ty sách Thái Hà, 2014
Mô tả vật lý 179 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản lý dự án
Tác giả(bs) CN Vũ Kiều Tuấn Anh - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158668
00211
004D95BE434-DCB0-4E51-BA11-8BFD3E7FBCF2
005202110121648
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20211012164703|zngavt
082 |a658.404
100 |aClark, Campbell
245 |aQuản lý dự án trên một trang giấy : |bTruyền đạt và quản lý bất kỳ dự án nào trên một trang giấy / |cClark Campbell; Vũ Kiều Tuấn Anh - dịch
260 |aHà Nội : |bLao động Xã hội ; Công ty sách Thái Hà, |c2014
300 |a179 tr.
650 |aQuản lý dự án
700 |aVũ Kiều Tuấn Anh - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quanlyduantrenmottranggiay_ clarkcampbell/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét