Sách tiếng Việt
658
Khác biệt để bứt phá /
DDC 658
Tác giả CN Fried, Jason
Nhan đề Khác biệt để bứt phá / Jason Fried và David Heinemeier Hansson; Thanh Thảo - dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2019
Mô tả vật lý 169 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Thanh Thảo - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158528
00211
00450289E8A-EDD7-45A1-8D30-A0306E148445
005202110111617
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20211011161621|zngavt
082 |a658
100 |aFried, Jason
245 |aKhác biệt để bứt phá / |cJason Fried và David Heinemeier Hansson; Thanh Thảo - dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2019
300 |a169 tr.
650 |aBí quyết thành công
650 |aKinh doanh
700 |aThanh Thảo - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/khacbietdebucpha_jasonfried/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét