Sách tiếng Việt
155.232
Tại sao lại chần chừ? /
DDC 155.232
Tác giả CN Teo Aik Cher
Nhan đề Tại sao lại chần chừ? / Teo Aik Cher; Cao Xuân Việt Khương, An Bình - biên dịch
Nhan đề khác Why procrastinate?
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2018
Mô tả vật lý 44 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học cá nhân
Tác giả(bs) CN An Bình - biên dịch
Tác giả(bs) CN Cao Xuân Việt Khương - biên dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158479
00211
00401483155-1AD9-4ED1-ABA3-2EAE63B0EA0E
005202110111005
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20211011100412|zngavt
082 |a155.232
100 |aTeo Aik Cher
245 |aTại sao lại chần chừ? / |cTeo Aik Cher; Cao Xuân Việt Khương, An Bình - biên dịch
246|aWhy procrastinate?
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2018
300 |a44 tr.
650 |aTâm lý học cá nhân
700 |aAn Bình - biên dịch
700 |aCao Xuân Việt Khương - biên dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/taisaolaichanchu_ teoaikcher/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét