Sách tiếng Việt
813.54
Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới :
DDC 813.54
Tác giả CN Mandino, Og
Nhan đề Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới : Tác phẩm huyền thoại ứng dụng thành công nhất / Og Mandino; Đoàn Phạm Gia Phú, Lê Thị Ngọc Hà - dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2020
Mô tả vật lý 71 tr.
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại Mỹ
Tác giả(bs) CN Đoàn Phạm Gia Phú - dịch
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ngọc Hà - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158422
00211
004DDDA52CE-D4B0-4722-9C89-AAE078D2F82C
005202110101633
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20211010163206|bngavt|y20211010163131|zngavt
082 |a813.54
100 |aMandino, Og
245 |aNgười bán hàng vĩ đại nhất thế giới : |bTác phẩm huyền thoại ứng dụng thành công nhất / |cOg Mandino; Đoàn Phạm Gia Phú, Lê Thị Ngọc Hà - dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2020
300 |a71 tr.
650 |aVăn học hiện đại Mỹ
700 |aĐoàn Phạm Gia Phú - dịch
700 |aLê Thị Ngọc Hà - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/800_vanhoc_tutuhoc/810_vanhoc_ngonnguhocvietnam/nguoibanhangvidainhatthegioi_ ogmandino/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét