Sách tiếng Việt
330.973
Đã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ /
DDC 330.973
Tác giả CN Trump, Donald J.
Nhan đề Đã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ / Donald J. Trump
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2016
Mô tả vật lý 136 tr.
Thuật ngữ chủ đề Chính sách kinh tế Mỹ
Tác giả(bs) CN Hoàng Đăng Sơn - dịch
Tác giả(bs) CN Trần Thảo Lam - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158420
00211
0049B98035E-9C50-49C1-9FB4-4082EA8F9BB1
005202110101558
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20211010155711|bngavt|y20211010155631|zngavt
082 |a330.973
100 |aTrump, Donald J.
245 |aĐã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ / |cDonald J. Trump
260 |aHà Nội : |bThế giới ; Công ty Sách Alpha, |c2016
300|a136 tr.
650 |aChính sách kinh tế Mỹ
700 |aHoàng Đăng Sơn - dịch
700 |aTrần Thảo Lam - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/dadenlucphaicungran_donaldtrump/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét