Sách tiếng Việt
624
Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép /
DDC 624
Tác giả CN Lý Trần Cường
Nhan đề Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép / Lý Trần Cường, Đinh Chính Đạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 152 tr.
Thuật ngữ chủ đề Gạch đá cốt thép-Kết cấu
Tác giả(bs) CN Đinh Chính Đạo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157806
00211
004BF706704-343D-498D-8D1A-91A170FA6891
005202109271708
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210927170745|zluuyen
082 |a624
100 |aLý Trần Cường
245 |aKết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép / |cLý Trần Cường, Đinh Chính Đạo
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2008
300 |a152 tr.
650 |aGạch đá cốt thép|xKết cấu
700 |aĐinh Chính Đạo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/ketcaugachda_lytrancuong/00biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét