Sách tiếng Việt
621.3
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : Quyển 1 :
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Thương Ngô
Nhan đề Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : Quyển 1 : Hệ tuyến tính/ Nguyễn Thương Ngô
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 344 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tự động hóa
Môn học Điều khiển tự động
Môn học Máy CNC và Kỹ thuật Robot
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157805
00211
004484DD7EE-B2C7-4FFC-B179-4A3CA17A499A
005202109271711
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20210927171028|bngavt|y20210927170313|zngavt
082 |a621.3
100 |aNguyễn Thương Ngô
245 |aLý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : Quyển 1 : |bHệ tuyến tính/ Nguyễn Thương Ngô
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a344 tr.
650 |aTự động hóa
690 |aĐiều khiển tự động
690 |aMáy CNC và Kỹ thuật Robot
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/lythuyetdieukhientudongquyen1.2009_nguyenthuongngo/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét