Sách tiếng Việt
382.09
Lịch sử giao thương :
DDC 382.09
Tác giả CN Bernstein, William J.
Nhan đề Lịch sử giao thương : Thương mại định hình thế giới như thế nào? / William J. Bernstein, Ngọc Mai - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 600 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ngọc Mai - dịch
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157804
00211
004B6C207B0-76BC-4911-875A-4950AD1AFED3
005202109271637
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20210927163618|zngavt
082 |a382.09
100 |aBernstein, William J.
245 |aLịch sử giao thương : |bThương mại định hình thế giới như thế nào? / |cWilliam J. Bernstein, Ngọc Mai - dịch
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2017
300 |a600 tr.
650 |aNgọc Mai - dịch
650 |aThương mại quốc tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/lichsugiaothuong_ williamjbernstein/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét