Sách tiếng Việt
658
Giáo trình khoa học quản lý /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Hồng Sơn
Nhan đề Giáo trình khoa học quản lý / Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 370 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học quản lý
Môn học Khoa học quản lý
Tác giả(bs) CN Phan Huy Đường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157803
00211
00442D39D77-2F0E-41BC-95DE-881DE7D6A803
005202109271606
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210927160545|zngavt
082 |a658
100 |aNguyễn Hồng Sơn
245 |aGiáo trình khoa học quản lý / |cNguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc Gia Hà Nội, |c2013
300 |a370 tr.
650 |aKhoa học quản lý
690 |aKhoa học quản lý
700 |aPhan Huy Đường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/gtkhoahocquanly_nguyenhongson/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét