Sách tiếng Việt
320
Quân vương :
DDC 320
Tác giả CN Machiavelli, Niccolò.
Nhan đề Quân vương : Thuật cai trị / Niccolò Machiavelli ; Vũ Thái Hà dịch.
Lần xuất bản Hà Nội
Thông tin xuất bản Tri thức : 2016
Mô tả vật lý 1002 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học chính trị -Lịch sử
Tác giả(bs) CN Vũ Thái Hà: dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157801
00211
004BCBE0DD1-B18A-4C6E-9926-902AAA2EA9D1
005202109271511
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210927151015|zluuyen
082 |a320
100 |aMachiavelli, Niccolò.
245 |aQuân vương : |bThuật cai trị / |cNiccolò Machiavelli ; Vũ Thái Hà dịch.
250 |aHà Nội
260 |aTri thức : |b2016
300 |a1002 tr.
650 |aKhoa học chính trị |xLịch sử
700 |aVũ Thái Hà: dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/320_chinhtrihoc/quanvuong_niccolomachiavelli/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét