Sách tiếng Việt
621.31
Khí cụ điện :
DDC 621.31
Tác giả CN Nguyễn Xuân Phú
Nhan đề Khí cụ điện : Kết cấu, sử dụng và sửa chữa / Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1998
Mô tả vật lý 348 tr.
Thuật ngữ chủ đề Điện-Trang thiết bị
Thuật ngữ chủ đề Khí cụ điện hạ áp
Môn học Máy điện và khí cụ điện
Môn học Thiết bị điện công nghiệp
Tác giả(bs) CN Tô Đằng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157783
00211
004CE4C322A-5AF6-44DC-9E1E-BD0C130F10AF
005202109271232
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20210927123136|zngavt
082 |a621.31
100 |aNguyễn Xuân Phú
245 |aKhí cụ điện : |bKết cấu, sử dụng và sửa chữa / |cNguyễn Xuân Phú, Tô Đằng
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c1998
300 |a348 tr.
650 |aĐiện-Trang thiết bị
650 |aKhí cụ điện hạ áp
690 |aMáy điện và khí cụ điện
690 |aThiết bị điện công nghiệp
700 |aTô Đằng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/khicudien1998_nguyenxuanphu/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét