Sách tiếng Việt
005.7565
Giáo trình SQL /
DDC 005.7565
Tác giả CN Trần Nguyên Phong
Nhan đề Giáo trình SQL / Trần Nguyên Phong
Thông tin xuất bản Trường đai học khoa học Huế, 2004
Mô tả vật lý 146 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ sở dữ liệu - Quản trị
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm SQL
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157782
00211
0044E2D6B4B-0ECA-4F38-A9BE-DED5535112B0
005202109271212
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20210927121137|zngavt
082 |a005.7565
100 |aTrần Nguyên Phong
245 |aGiáo trình SQL / |cTrần Nguyên Phong
260 |bTrường đai học khoa học Huế, |c2004
300 |a146 tr.
650 |aCơ sở dữ liệu - Quản trị
650 |aPhần mềm SQL
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/giaotrinhsql_trannguyenphong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét