Sách tiếng Việt
621.3815
Kỹ thuật điện /
DDC 621.3815
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Hùng
Nhan đề Kỹ thuật điện / Nguyễn Tuấn Hùng
Thông tin xuất bản Đai học Nha Trang, 2007
Mô tả vật lý 110 tr.
Thuật ngữ chủ đề Điện tử - Linh kiện
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
Môn học Kỹ thuật điện
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157781
00211
0040E12A535-3AC6-4BC7-B0D7-2FA9830AFCD9
005202109271157
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20210927115617|zngavt
082 |a621.3815
100 |aNguyễn Tuấn Hùng
245 |aKỹ thuật điện / |cNguyễn Tuấn Hùng
260 |bĐai học Nha Trang, |c2007
300 |a110 tr.
650 |aĐiện tử - Linh kiện
650 |aKỹ thuật điện
690 |aKỹ thuật điện
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kythuatdien_nguyentuanhung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét