Sách tiếng Việt
152.41
Siêu lý tình yêu /
DDC 152.41
Tác giả CN Soloviev, Vladimir.
Nhan đề Siêu lý tình yêu / Vladimir Soloviev ; Phạm Vĩnh Cư tuyển chọn, dịch, giới thiệu và chú giải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức, 2011
Mô tả vật lý 107 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tình yêu -Triết lý
Tác giả(bs) CN Phạm Vĩnh Cư tuyển chọn, dịch, giới thiệu và chú giải
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157761
00211
004238DCEC6-12F3-46C9-ACFA-823C7801CE6C
005202109261546
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20210926154515|zluuyen
082 |a152.41
100 |aSoloviev, Vladimir.
245 |aSiêu lý tình yêu / |c Vladimir Soloviev ; Phạm Vĩnh Cư tuyển chọn, dịch, giới thiệu và chú giải
260 |aHà Nội : |bTri thức, |c2011
300 |a107 tr.
650 |aTình yêu |xTriết lý
700 |a Phạm Vĩnh Cư tuyển chọn, dịch, giới thiệu và chú giải
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/sieulytinhyeu_vladimirsoloviev/00282_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét