Sách tiếng Việt
658.827
Xây dựng thương hiệu tinh gọn /
DDC 658.827
Tác giả CN Busche, Laura
Nhan đề Xây dựng thương hiệu tinh gọn / Laura Busche; Tuyết Quỳnh dịch
Nhan đề khác Lean Branding
Mô tả vật lý 287 tr. ;24 cm
Thuật ngữ chủ đề Sản phẩm-Thương hiệu
Tác giả(bs) CN Tuyết Quỳnh dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157760
00211
004AD38DFD7-AF7D-40F6-84C3-963E61E08DBC
005202109251706
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210925170518|bluuyen|y20210925163748|zluuyen
082 |a658.827
100 |aBusche, Laura
245 |aXây dựng thương hiệu tinh gọn / |cLaura Busche; Tuyết Quỳnh dịch
246 |aLean Branding
300 |a287 tr. ;|c24 cm
650 |aSản phẩm|xThương hiệu
700 |aTuyết Quỳnh dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/xaydungthuonghieutinhgon_laurabusche/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét