Sách tiếng Việt
349.73
Luật 101 :
DDC 349.73
Tác giả CN Feinman, Jay M.
Nhan đề Luật 101 : mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa kỳ / Jay M. Feinman ; Nguyễn Hồng Tâm, Trần Quang Hồng, Nguyễn Thị Thanh dịch ; Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao hiệu đính
Nhan đề khác Law 101 : everything you need to know about American law
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2014
Mô tả vật lý 402 tr.;24 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp -Hoa Kỳ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Tâm: dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh: dịch
Tác giả(bs) CN Trần Quang Hồng: dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157758
00211
004CBDC9A23-F2B6-4809-90CF-15C75F0B6DE1
005202109251603
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20210925160212|zluuyen
082 |a349.73
100 |aFeinman, Jay M.
245 |aLuật 101 : |bmọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa kỳ / |c Jay M. Feinman ; Nguyễn Hồng Tâm, Trần Quang Hồng, Nguyễn Thị Thanh dịch ; Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao hiệu đính
246 |aLaw 101 : everything you need to know about American law
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2014
300 |a402 tr.;|c24 cm
650 |aLuật pháp |xHoa Kỳ
700 |aNguyễn Hồng Tâm: dịch
700 |aNguyễn Thị Thanh: dịch
700 |aTrần Quang Hồng: dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luat101_ jaym feinman/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét