Sách tiếng Việt
330.156
Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ /
DDC 330.156
Tác giả CN Keynes, J. M
Nhan đề Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ / J. M. Keynes; Đỗ Trọng Hợp, Trần Mạnh Chín, Lê Minh Nguyệt : dịch giả
Thông tin xuất bản Hà nội : Giáo dục, 1994
Mô tả vật lý 674 tr. ; 22 cm
Thuật ngữ chủ đề Tiền tệ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế vĩ mô
Tác giả(bs) CN Lê Minh Nguyệt: dịch giả
Tác giả(bs) CN Đỗ Trọng Hợp: dịch giả
Tác giả(bs) CN Trần Mạnh Chín: dịch giả
000 00000nam a2200000 4500
001157755
00211
0049D9BD08B-D0A9-40B4-B447-FFEA8279B8C5
005202109241730
008130110s1994 vm| vie
0091 0
039|y20210924172949|zluuyen
082 |a330.156
100 |aKeynes, J. M
245 |aLý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ / |cJ. M. Keynes; Đỗ Trọng Hợp, Trần Mạnh Chín, Lê Minh Nguyệt : dịch giả
260 |aHà nội : |bGiáo dục, |c1994
300 |a674 tr. ; |c22 cm
650 |aTiền tệ
650 |aKinh tế vĩ mô
700|a Lê Minh Nguyệt: dịch giả
700|aĐỗ Trọng Hợp: dịch giả
700|aTrần Mạnh Chín: dịch giả
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/lythuyettongquatvevieclam_jmkeynes/00406_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét