Sách tiếng Việt
Kỹ thuật lập trình C :
Tác giả CN Phạm Văn Ất
Nhan đề Kỹ thuật lập trình C : Cơ sở và nâng cao / Phạm Văn Ất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2006
Mô tả vật lý 546 tr.
Thuật ngữ chủ đề C (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Môn học Kỹ thuật lập trình
Môn học Lập trình hệ thống nhúng
Môn học Ngôn ngữ lập trình
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157277
00211
00435FB4FB9-46FC-4257-B20B-3269D664E1A1
005202109141035
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20210914103454|zngavt
100 |aPhạm Văn Ất
245 |aKỹ thuật lập trình C : |bCơ sở và nâng cao / |cPhạm Văn Ất
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2006
300 |a546 tr.
650 |aC (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
690 |aKỹ thuật lập trình
690 |aLập trình hệ thống nhúng
690 |aNgôn ngữ lập trình
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/kythuatlaptrinhc_phamvannat2005/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét