GT,Bài giảng ĐHNT
570
Bài giảng Sinh học Đại cương :
DDC 570
Nhan đề Bài giảng Sinh học Đại cương : Dành cho sinh viên trường ĐH Nha Trang / Đặng Thuý Bình, Văn Hồng Cầm, Vũ Đặng Hạ Quyên và Nguyễn Thị Anh Thư
Lần xuất bản Đang biên soạn
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2021
Mô tả vật lý Chương 1: 15tr : hình ảnh màu
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Môn học Sinh học đại cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Anh Thư
Tác giả(bs) CN Vũ Đặng Hạ Quyên
Tác giả(bs) CN Văn Hồng Cầm
Tác giả(bs) CN Đặng Thúy Bình
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157170
00214
00439431516-B872-4AAC-BDC1-FC3951D74B9C
005202109121030
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210912103053|bthanhnhan|y20210912094723|zthanhnhan
082 |a570
245 |aBài giảng Sinh học Đại cương : |bDành cho sinh viên trường ĐH Nha Trang / |cĐặng Thuý Bình, Văn Hồng Cầm, Vũ Đặng Hạ Quyên và Nguyễn Thị Anh Thư
250 |aĐang biên soạn
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2021
300 |aChương 1: 15tr : |bhình ảnh màu
650 |aCông nghệ sinh học
650 |aSinh học
690 |aSinh học đại cương
700 |aNguyễn Thị Anh Thư
700 |aVũ Đặng Hạ Quyên
700 |aVăn Hồng Cầm
700|aĐặng Thúy Bình
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/giaotrinh_baigiangtruong/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/bgsinhhocdaicuong_vdhquyen/0page_01thumbimage.jpg
890|c7

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét