Sách tiếng Việt
664.0285 Ng 527 Ph
Kỹ thuật lạnh thực phẩm /
DDC 664.0285
Tác giả CN Nguyễn Xuân Phương
Nhan đề Kỹ thuật lạnh thực phẩm / Nguyễn Xuân Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 270 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật lạnh thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật lạnh - Ứng dụng
Môn học Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm
Môn học Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000013832-4
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000007712-7
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002824
000 00000nam a2200000 4500
00115327
00211
00455BDDBEF-16B8-405F-8B9F-ADC024D0B136
005201506091042
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20150609104234|bvanpth|c20150609103253|dvanpth|y20040722|zoanhntk
082 |a664.0285|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Xuân Phương
245 |aKỹ thuật lạnh thực phẩm / |cNguyễn Xuân Phương
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a270 tr. ; |c24 cm
650 |aKỹ thuật lạnh thực phẩm
650 |aThực phẩm
650 |aKỹ thuật lạnh - Ứng dụng
690 |aCông nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm
690 |aCông nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000013832-4
852|bKho mượn|j(6): 3000007712-7
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002824
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/ky thuat lanh thuc pham (nguyen xuan phuong)_01smallthumb.jpg
890|a10|b1216|c1|d357
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013832 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 3
2 1000013833 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 2
3 1000013834 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 1
4 2000002824 Kho tham khảo (SDH cũ) 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 4
5 3000007712 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 10
6 3000007713 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 9
7 3000007714 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 8
8 3000007715 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 7
9 3000007716 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 6
10 3000007717 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 5 Mất KLD
  1 of 1 
Nhận xét