Sách tiếng Việt
664.0285 Ng 527 Ph
Kỹ thuật lạnh thực phẩm /
DDC 664.0285
Tác giả CN Nguyễn Xuân Phương
Nhan đề Kỹ thuật lạnh thực phẩm / Nguyễn Xuân Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 270 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật lạnh - Ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật lạnh thực phẩm
Môn học Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm
Môn học Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
Địa chỉ Đọc: 3 cuốn, PĐ Sau đại học: 1 cuốn, Mượn: 6 cuốn
000 00000nam a2200000 4500
00115327
00211
00455BDDBEF-16B8-405F-8B9F-ADC024D0B136
005201506091042
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20150609104234|bvanpth|c20150609103253|dvanpth|y20040722|zoanhntk
082 |a664.0285|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Xuân Phương
245 |aKỹ thuật lạnh thực phẩm / |cNguyễn Xuân Phương
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a270 tr. ; |c24 cm
650 |aThực phẩm
650 |aKỹ thuật lạnh - Ứng dụng
650 |aKỹ thuật lạnh thực phẩm
690 |aCông nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm
690 |aCông nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản
852 |aĐọc: 3 cuốn, PĐ Sau đại học: 1 cuốn, Mượn: 6 cuốn
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/ky thuat lanh thuc pham (nguyen xuan phuong)_01smallthumb.jpg
890|a10|b1204|c1|d357
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013832 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 3
2 1000013833 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 2
3 1000013834 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 1
4 2000002824 Kho tham khảo (SDH cũ) 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 4
5 3000007712 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 10
6 3000007713 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 9
7 3000007714 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:30-03-2017
8 3000007715 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 7
9 3000007716 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 6
10 3000007717 Kho mượn 664.0285 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 5 Mất KLD
  1 of 1