Sách tiếng Việt
621.43 K 258
Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong. Tập 2 /
DDC 621.43
Nhan đề Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong. Tập 2 / Nguyễn Đức Phú và những người khác.
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1996
Mô tả vật lý 292 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Động cơ đốt trong
Tác giả(bs) CN Hồ Tấn Chuẩn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Phú
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tất Tiến
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009675-7
Địa chỉ Kho mượn(10): 3000006171, 3000006212-5, 3000006420-1, 3000006692-4
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001933
000 00000nam a2200000 4500
00114584
00211
0046AE5CE24-D5EF-4B82-A60C-B231108289C6
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|a20101216|bvanpth|y20040610|zthangn
082 |a621.43|bK 258
245 |aKết cấu và tính toán động cơ đốt trong. Tập 2 / |cNguyễn Đức Phú và những người khác.
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1996
300 |a292 tr. ; |c24 cm
650 |aĐộng cơ đốt trong
700 |aHồ Tấn Chuẩn
700 |aNguyễn Đức Phú
700 |aNguyễn Tất Tiến
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009675-7
852|bKho mượn|j(10): 3000006171, 3000006212-5, 3000006420-1, 3000006692-4
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001933
890|a14|b313|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001933 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 14
2 3000006171 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 6
3 3000006212 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 12
4 3000006213 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 11 Chờ thanh lý
5 3000006214 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 10
6 3000006215 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 13
7 3000006420 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 5 Chờ thanh lý
8 3000006421 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 4 Mất CLD
9 3000006692 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 9 Thanh lý 2009
10 3000006693 Kho mượn 621.43 K 258 Sách Tiếng Việt 8
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét