Sách tiếng Việt
621.31 H 407 Th
Cơ sở kỹ thuật điện/ :
DDC 621.31
Tác giả CN Hoàng Hữu Thận
Nhan đề Cơ sở kỹ thuật điện/ : Dùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp chuyên điện / Hoàng Hữu Thận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2000
Mô tả vật lý 570 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
Môn học Cơ sở kỹ thuật điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000010627-9
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000006099, 3000006771
000 00000nam a2200000 4500
00114542
00211
004005FC5FA-C0BA-46CC-B218-DB7E796C5DF9
005201709210903
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20170921090644|bhientrang|c20150807143848|dvinhpq|y20040609|zthangn
082 |a621.31|bH 407 Th
100 |aHoàng Hữu Thận
245 |aCơ sở kỹ thuật điện/ : |bDùng cho các trường Trung học chuyên nghiệp chuyên điện / |cHoàng Hữu Thận
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2000
300 |a570 tr. ; |c21 cm
650 |aKỹ thuật điện
690|aCơ sở kỹ thuật điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000010627-9
852|bKho mượn|j(2): 3000006099, 3000006771
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cosokthuatdien_hoanghuuthan/page_001thumbimage.jpg
890|a5|b186|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000006099 Kho mượn 621.31 H 407 Th Sách Tiếng Việt 5
2 3000006771 Kho mượn 621.31 H 407 Th Sách Tiếng Việt 4
3 1000010627 Kho đọc Sinh viên 621.31 H 407 Th Sách Tiếng Việt 1
4 1000010628 Kho đọc Sinh viên 621.31 H 407 Th Sách Tiếng Việt 2
5 1000010629 Kho đọc Sinh viên 621.31 H 407 Th Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Nhận xét