Sách tiếng Việt
621.2 Ng 527 Tr
Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp /
DDC 621.2
Tác giả CN Nguyễn Thành Trí
Nhan đề Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp / Nguyễn Thành Trí
Thông tin xuất bản Đà Nẵng, Hà Nội : Đà Nẵng, Khoa học và Kỹ thuật, 2000, 2009
Mô tả vật lý 189 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trung tâm dạy nghề kỹ thuật cao Việt Nam -Singapore
Thuật ngữ chủ đề Máy công cụ
Thuật ngữ chủ đề Thủy lực
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000009606, 1000023808
Địa chỉ Kho mượn(9): 3000032284-7, 3000033248-52
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001942
000 00000nam a2200000 4500
00114532
00211
0044441D24E-C5BA-4A95-8661-4221104250A4
005201508270831
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20150827083115|bvinhpq|c20130924085058|dnguyenloi|y20040609|zhoannq
082 |a621.2|bNg 527 Tr
100 |aNguyễn Thành Trí
245 |aHệ thống thủy lực trên máy công nghiệp / |cNguyễn Thành Trí
260 |aĐà Nẵng, Hà Nội : |bĐà Nẵng, Khoa học và Kỹ thuật, |c2000, 2009
300 |a189 tr. ; |c24 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trung tâm dạy nghề kỹ thuật cao Việt Nam -Singapore
650 |aMáy công cụ
650 |aThủy lực
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000009606, 1000023808
852|bKho mượn|j(9): 3000032284-7, 3000033248-52
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001942
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hethongthuyluc_nguyenthanhtri/page001thumbimage.jpg
890|a12|b36|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000033252 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 12
2 3000033251 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 11
3 3000033250 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 10
4 3000033249 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 9
5 3000033248 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 8
6 3000032287 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 7
7 3000032286 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 6
8 3000032285 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 5
9 3000032284 Kho mượn 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 4
10 1000023808 Kho đọc Sinh viên 621.2 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 3
  1  2 of 2 
Nhận xét