Sách tiếng Việt
621.31 Ng 527 Ph
Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện /
DDC 621.31
Tác giả CN Nguyễn Xuân Phú
Nhan đề Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện / Nguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1999
Mô tả vật lý 443 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Điện-An toàn
Môn học An toàn điện
Tác giả(bs) CN Trần Thành Tâm
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000010632-4
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000006773
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002680
000 00000nam a2200000 4500
00114528
00211
004801ADF2C-9472-4E67-B499-4096000EB2F0
005201508141534
008130110s1999 vm| vie
0091 0
039|a20150814153356|bvinhpq|c20130812163913|dvanpth|y20040609|zthangn
082 |a621.31|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Xuân Phú
245 |aKỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện / |cNguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1999
300 |a443 tr. ; |c21 cm
650|aĐiện|xAn toàn
690|aAn toàn điện
700 |aTrần Thành Tâm
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000010632-4
852|bKho mượn|j(1): 3000006773
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002680
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/ktantoantrongcungcapvasddien_nguyenxuanphu/page_001thumbimage.jpg
890|a5|b44|c2|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002680 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.31 Ng 527 Ph SGH 5
2 3000006773 Kho mượn 621.31 Ng 527 Ph SGH 4
3 1000010632 Kho đọc Sinh viên 621.31 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 1
4 1000010633 Kho đọc Sinh viên 621.31 Ng 527 Ph SGH 2
5 1000010634 Kho đọc Sinh viên 621.31 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Nhận xét