Sách tiếng Việt
621.31 Ph 104 B
Máy biến áp :
DDC 621.31
Tác giả CN Phạm Văn Bình
Nhan đề Máy biến áp : Lý thuyết, vận hành, bảo dưỡng, thử nghiệm / Phạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Tôn Long Ngà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002, 2006
Mô tả vật lý 619 tr. ; 24 cm
Tên vùng địa lý Máy biến áp
Tác giả(bs) CN Tôn Long Ngà
Tác giả(bs) CN Lê Văn Doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009838-40
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000014316-25, 3000029298
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001663
000 00000nam a2200000 4500
00114523
00211
004B2E0FA54-E455-4EE0-8E47-AD95BA6789D6
005201508191640
008130110s2002 vm| vie
0091 0
039|a20150819164025|bvinhpq|c20120528|dvanpth|y20040609|zhoannq
082 |a621.31|bPh 104 B
100 |aPhạm Văn Bình
245 |aMáy biến áp : |bLý thuyết, vận hành, bảo dưỡng, thử nghiệm / |cPhạm Văn Bình, Lê Văn Doanh, Tôn Long Ngà
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2002, 2006
300 |a619 tr. ; |c24 cm
651 |aMáy biến áp
700 |aTôn Long Ngà
700 |aLê Văn Doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009838-40
852|bKho mượn|j(11): 3000014316-25, 3000029298
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001663
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/maybienap_phamvanbinh/page_001thumbimage.jpg
890|a15|b16|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000029298 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 15
2 3000014325 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 14
3 3000014324 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 13
4 3000014323 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 12
5 3000014322 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 11
6 3000014321 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 10
7 3000014320 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 9
8 3000014319 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 8
9 3000014318 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 7
10 3000014317 Kho mượn 621.31 Ph 104 B Sách Tiếng Việt 6
  1  2 of 2 
Nhận xét