Sách tiếng Việt
004
Nhập môn Tin học :
DDC 004
Nhan đề Nhập môn Tin học : Introduction to informatic (dùng cho Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) / Lương Mạnh Bá, Đỗ Văn Uy (chủ biên) và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 219 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tin học đại cương
Tác giả(bs) CN Cao Tuấn Dũng
Tác giả(bs) CN Đỗ Văn Uy (chủ biên)
Tác giả(bs) CN Lương Mạnh Bá (chủ biên)
Tác giả(bs) TT Bùi Thị Hòa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144841
00211
0048468E92D-51E1-4E4A-84F7-2618E4495FA2
005202103251504
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20210325150406|zhientrang
082 |a004
245 |aNhập môn Tin học : |bIntroduction to informatic (dùng cho Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) / |cLương Mạnh Bá, Đỗ Văn Uy (chủ biên) và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2011
300 |a219 tr.
650 |aTin học đại cương
700 |aCao Tuấn Dũng
700 |aĐỗ Văn Uy (chủ biên)
700 |aLương Mạnh Bá (chủ biên)
710|aBùi Thị Hòa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/nhapmontinhoc_luongmanhba/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét