Sách tiếng Việt
004.6
Giáo trình Mạng máy tính /
DDC 004.6
Tác giả CN Phạm Thế Quế
Nhan đề Giáo trình Mạng máy tính / Phạm Thế Quế
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2009
Mô tả vật lý 420 tr.
Thuật ngữ chủ đề Mạng máy tính
Môn học Mạng máy tính
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144753
00211
004D5705D9C-B662-4EA6-893B-167A9F3C0936
005202103241506
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20210324150658|zhientrang
082 |a004.6
100 |aPhạm Thế Quế
245 |aGiáo trình Mạng máy tính / |cPhạm Thế Quế
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2009
300 |a420 tr.
650 |aMạng máy tính
690 |aMạng máy tính
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/giaotrinhmangmaytinh_phamtheque/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét