Sách tiếng Việt
004
Giáo trình tin học đại cương :
DDC 004
Tác giả CN Nghiêm Văn Thiệp
Nhan đề Giáo trình tin học đại cương : (Sách dùng cho sinh viên cao đẳng) / Nghiêm Văn Thiệp, Lê Hồng Vượng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, .
Mô tả vật lý 283 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tin học đại cương
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Vượng
000 00000nam a2200000 4500
001144735
00211
00456AFE440-03D3-4BCE-B161-97C7A863D6A4
005202103241019
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20210324101903|bhientrang|c20210324101805|dhientrang|y20210324101721|zhientrang
082 |a004
100 |aNghiêm Văn Thiệp
245 |aGiáo trình tin học đại cương : |b(Sách dùng cho sinh viên cao đẳng) / |cNghiêm Văn Thiệp, Lê Hồng Vượng
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c.
300 |a283 tr.
650 |aTin học đại cương
700 |aLê Hồng Vượng
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gttinhocdaicuong_nghiemvanthiep/000biathumbimage.jpg
890|d0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét