Sách tiếng Việt
006.68
Căn bản về Photoshop CS tinh chỉnh và xử lý màu /
DDC 006.68
Tác giả CN Nguyễn Minh Đức
Nhan đề Căn bản về Photoshop CS tinh chỉnh và xử lý màu / Nguyễn Minh Đức (chủ biên) và Ban biên tập Tạp chí Computer Fan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 2004
Mô tả vật lý 495 tr.
Tùng thư Tủ sách tin học Phương Nam
Thuật ngữ chủ đề Đồ hòa máy tính
Thuật ngữ chủ đề Photoshop
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144729
00211
0048186EBDC-79C6-4859-906F-2FEBFEDCAD7B
005202103240941
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20210324094102|zhientrang
082 |a006.68
100 |aNguyễn Minh Đức
245 |aCăn bản về Photoshop CS tinh chỉnh và xử lý màu / |cNguyễn Minh Đức (chủ biên) và Ban biên tập Tạp chí Computer Fan
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c2004
300 |a495 tr.
490 |aTủ sách tin học Phương Nam
650 |aĐồ hòa máy tính
650 |aPhotoshop
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/cobanvephotoshopcs_ngminhduc/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét