Sách tiếng Việt
005.73
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật :
DDC 005.73
Tác giả CN Nguyễn Thái Hà
Nhan đề Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật : (Sách dùng trong các trường THCN Hà Nội) / Nguyễn Thái Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 172 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cấu trúc dữ liệu
Thuật ngữ chủ đề Giải thuật
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144696
00211
004DB133B6F-2009-4AB4-9D93-E5C0742BAD0F
005202103231617
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20210323161705|zhientrang
082 |a005.73
100 |aNguyễn Thái Hà
245 |aGiáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật : |b(Sách dùng trong các trường THCN Hà Nội) / |cNguyễn Thái Hà
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2007
300 |a172 tr.
650 |aCấu trúc dữ liệu
650 |aGiải thuật
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtrinhcautrucdulieuvagiaithuat_ngthaiha/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét