Sách tiếng Việt
664.0285 Ph 105 H
Sổ tay quản lý kho lạnh thực phẩm /
DDC 664.0285
Tác giả CN Phan Hiền
Nhan đề Sổ tay quản lý kho lạnh thực phẩm / Phan Hiền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 1978
Mô tả vật lý 230 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Kho lạnh - Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm đông lạnh
Môn học Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009588-9, 1000011276
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000006161-2, 3000006683
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002120
000 00000nam a2200000 4500
00114467
00211
004EE4F29F5-164C-4050-A5ED-0F915E739863
005201303251617
008130110s1978 vm| vie
0091 0
039|a20130325161638|bvanpth|c20130325161552|dvanpth|y20040608|zchanlt
082 |a664.0285|bPh 105 H
100 |aPhan Hiền
245 |aSổ tay quản lý kho lạnh thực phẩm / |cPhan Hiền
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c1978
300 |a230 tr. ; |c19 cm
650 |aKho lạnh - Quản lý
650 |aThực phẩm đông lạnh
690 |aBảo quản sản phẩm sau thu hoạch
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009588-9, 1000011276
852|bKho mượn|j(3): 3000006161-2, 3000006683
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002120
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/so tay quan ly kho lanh tp_phan hien_001thumbimage.jpg
890|a7|b60|c1|d28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002120 Kho tham khảo (SDH cũ) 664.0285 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 7
2 3000006161 Kho mượn 664.0285 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 4
3 3000006162 Kho mượn 664.0285 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 3 Thanh lý 2009
4 3000006683 Kho mượn 664.0285 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 5 Chờ thanh lý
5 1000009588 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 1
6 1000009589 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 2
7 1000011276 Kho đọc Sinh viên 664.0285 Ph 105 H Sách Tiếng Việt 6 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét