Sách tiếng Việt
005.117
Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng /
DDC 005.117
Tác giả CN Lê Văn Phùng
Nhan đề Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng / Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2011
Mô tả vật lý 227 tr.
Thuật ngữ chủ đề Phân tích thiết kế hướng đối tượng
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144559
00211
00481822670-67A2-4D59-9C7D-4FF7D13ECEA1
005202103221557
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20210322155710|bhientrang|y20210322155452|zhientrang
082 |a005.117
100 |aLê Văn Phùng
245 |aCác mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng / |cLê Văn Phùng
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2011
300 |a227 tr.
650 |aPhân tích thiết kế hướng đối tượng
650 |aTin học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/cacmohinhcobantrongphantich_levanphung/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét