Sách ngoại văn
629
Engineering Design Synthesis :
DDC 629
Tác giả CN Chakrabarti, Amaresh
Nhan đề Engineering Design Synthesis : Understanding, Approaches and Yools / Amaresh Chakrabarti
Thông tin xuất bản Springer-Verlag London, 2002
Mô tả vật lý 371 p.
Thuật ngữ chủ đề Design synthesis
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144528
00212
0042F4AC0C2-641E-4D8F-B802-078D3D17BA40
005202103221102
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20210322110228|zngavt
082 |a629
100 |aChakrabarti, Amaresh
245 |aEngineering Design Synthesis : |bUnderstanding, Approaches and Yools / |cAmaresh Chakrabarti
260 |bSpringer-Verlag London, |c2002
300 |a371 p.
650 |aDesign synthesis
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/engineeringdesignsynthesis_amareshchakrabarti/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét