Sách ngoại văn
629
Marine Control Systems /
DDC 629
Tác giả CN Fossen, Thor I.
Nhan đề Marine Control Systems / Thor I. Fossen
Thông tin xuất bản Marine Cybernetics., 2002
Mô tả vật lý 559 p.
Thuật ngữ chủ đề Modeling of Marine Vessels
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144411
00212
004D95CBB65-2F64-4BD2-86F9-7BD0BBBB8D40
005202103181521
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20210318152132|zngavt
082 |a629
100 |aFossen, Thor I.
245 |aMarine Control Systems / |cThor I. Fossen
260 |bMarine Cybernetics., |c2002
300 |a559 p.
650 |aModeling of Marine Vessels
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/marinecontrol_thorifossen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét