Sách tiếng Việt
005.432
180 thủ thuật và mẹo hay trong Windows 7 /
DDC 005.432
Tác giả CN Nguyễn Nam Thuận
Nhan đề 180 thủ thuật và mẹo hay trong Windows 7 / Nguyễn Nam Thuận và nhóm tin học thực dụng
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2010
Mô tả vật lý 439 tr.
Tùng thư Tủ sách: Mắt đọc - Hiểu nhanh - Tay làm
Thuật ngữ chủ đề Windows 7
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144405
00211
00434918312-B477-4EDD-BF8F-7410BCB31006
005202103221459
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210322145916|bhientrang|y20210318151137|zhientrang
082 |a005.432
100 |aNguyễn Nam Thuận
245 |a180 thủ thuật và mẹo hay trong Windows 7 / |cNguyễn Nam Thuận và nhóm tin học thực dụng
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bHồng Đức, |c2010
300 |a439 tr.
490 |aTủ sách: Mắt đọc - Hiểu nhanh - Tay làm
650 |aWindows 7
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/180thuthuatvameohaytrongwindow7_ngnamthuan/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét