Sách tiếng Việt
671 H̀ 407 T
Cơ khí đại cương /
DDC 671
Tác giả CN Hoàng Tùng
Nhan đề Cơ khí đại cương / Hoàng Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1994
Mô tả vật lý 305 tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề Gia công cơ khí
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu cơ khí
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000009822
000 00000nam a2200000 4500
00114418
00211
0046D24FCF9-C50E-4BC5-96FB-62FD419D0F01
005201109271059
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20130130092326|boanhntk|c20040609|doanhntk|y20040605|zoanhntk
082 |a671|bH̀ 407 T
100 |aHoàng Tùng
245 |aCơ khí đại cương / |cHoàng Tùng
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1994
300 |a305 tr. ; |c19cm.
650 |aGia công cơ khí
650 |aVật liệu cơ khí
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000009822
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/co khi dai cuong_hoang tung_001smallthumb.jpg
890|a1|b1|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000009822 Kho đọc Sinh viên 671 H 407 T SGH 1
  1 of 1 
Nhận xét