Khóa luận
629.89 Ng 527 Nh
Thiết kế và thi công mô hình Smart home thông qua các Module Iot /
DDC 629.89
Tác giả CN Nguyễn Thành Nhân
Nhan đề Thiết kế và thi công mô hình Smart home thông qua các Module Iot / Nguyễn Thành Nhân; Nguyễn Thanh Tuấn: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 113 tr. : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Điện - Điện tử. Ngành Điện tử tự động. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Tự động hóa
Thuật ngữ chủ đề Điện tử-Thành phần và mạch điện
Thuật ngữ chủ đề Nhà thông minh-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tuấn: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003093
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143602
00215
0046DEF0A21-1077-474D-9F21-D74296EE4AE7
005202102231009
008 2020
0091 0
039|a20210223100958|bvanpth|y20210128083553|zthanhnhan
082 |a629.89|bNg 527 Nh
100 |aNguyễn Thành Nhân
245 |aThiết kế và thi công mô hình Smart home thông qua các Module Iot / |cNguyễn Thành Nhân; Nguyễn Thanh Tuấn: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2020
300 |a113 tr. : |bphụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Điện - Điện tử. Ngành Điện tử tự động. Khóa 58
650 |aTự động hóa
650 |aĐiện tử|xThành phần và mạch điện
650|aNhà thông minh|xThiết kế
700 |aNguyễn Thanh Tuấn: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003093
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003093 Kho luận văn 629.89 Ng 527 Nh Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét