Sách tiếng Việt
621.31
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp :
DDC 621.31
Nhan đề Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện / Trịnh Hùng Thám và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1996
Mô tả vật lý 276 tr.
Thuật ngữ chủ đề Nhà máy điện - Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Trạm biến áp - Thiết kế
Môn học Cung cấp điện
Tác giả(bs) CN Đào Quang Thạch
Tác giả(bs) CN Lã Văn Út
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Khái
Tác giả(bs) CN Trịnh Hùng Thám
000 00000nam a2200000 4500
001143592
00211
004C317DA7B-DC5F-4E79-BB8D-CB2C479A96B2
005202101251619
008130110s1996 vm| vie
0091 0
039|y20210125161917|zhientrang
082 |a621.31
245 |aThiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : |bPhần điện / |cTrịnh Hùng Thám và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c1996
300 |a276 tr.
650 |aNhà máy điện - Thiết kế
650 |aTrạm biến áp - Thiết kế
690|aCung cấp điện
700|aĐào Quang Thạch
700|aLã Văn Út
700|aNguyễn Hữu Khái
700|aTrịnh Hùng Thám
890|d0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét