Sách ngoại văn
363.192
Food safety :
DDC 363.192
Tác giả CN Detwiler, Darin S.
Nhan đề Food safety : past, present, and predictions / Darin S Detwiler
Thông tin xuất bản London ; San Diego, CA : Academic Press, [2020]
Mô tả vật lý 290
Thuật ngữ chủ đề Food-Safety measures.
Thuật ngữ chủ đề Food industry and trade -Safety measures.
Môn học An toàn thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143536
00212
004EF9B7286-BA5A-45CE-A254-DB68EEC39065
005202101251008
008081223s[202 vm| vie
0091 0
020 |a9780128182192
039|y20210125100815|zretbatler
082 |a363.192
100 |aDetwiler, Darin S.
245 |aFood safety : |bpast, present, and predictions / |cDarin S Detwiler
260 |aLondon ; San Diego, CA : |bAcademic Press, |c[2020]
300 |a290
650 |a Food|xSafety measures.
650 |aFood industry and trade |xSafety measures.
690 |aAn toàn thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/foodsafety_pastpresentandpredictions/z9780128182192_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét