Khóa luận
006.3 Tr 561 M
Phát hiện và nhận diện biển báo trong xe tự hành /
DDC 006.3
Tác giả CN Trương Việt Minh
Nhan đề Phát hiện và nhận diện biển báo trong xe tự hành / Trương Việt Minh, Nguyễn Vinh Quang; Mai Cường Thọ: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 58 tr. : hình vẽ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thông tin. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Học máy
Thuật ngữ chủ đề Nhận dạng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vinh Quang
Tác giả(bs) CN Mai Cường Thọ: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003091
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143464
00215
0042DB7783C-2EDF-4E69-B993-8327BC08093A
005202102230941
008 2020
0091 0
039|a20210223094140|bvanpth|y20210122153021|zthanhnhan
082 |a006.3|bTr 561 M
100 |aTrương Việt Minh
245 |aPhát hiện và nhận diện biển báo trong xe tự hành / |cTrương Việt Minh, Nguyễn Vinh Quang; Mai Cường Thọ: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a58 tr. : |bhình vẽ ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thông tin. Khóa 58
650|aHọc máy
650|aNhận dạng
700 |aNguyễn Vinh Quang
700 |aMai Cường Thọ: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003091
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003091 Kho luận văn 006.3 Tr 561 M Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét