Khóa luận
006.3 Ng 527 Đ
Sử dụng IMU và LIDAR phục vụ xe tự hành trên môi trường ROS /
DDC 006.3
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Đạt
Nhan đề Sử dụng IMU và LIDAR phục vụ xe tự hành trên môi trường ROS / Nguyễn Tuấn Đạt, Trần Trương Ngọc Sơn; Mai Cường Thọ: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 61 tr. : hình vẽ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thông tin. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Học máy
Thuật ngữ chủ đề Nhận dạng
Tác giả(bs) CN Trần Trương Ngọc Sơn
Tác giả(bs) CN Mai Cường Thọ: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003092
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143457
00215
004A997D4D1-2E77-4906-85A4-30033FB5E5DD
005202102230945
008 2020
0091 0
039|a20210223094541|bvanpth|y20210122151044|zthanhnhan
082 |a006.3|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Tuấn Đạt
245 |aSử dụng IMU và LIDAR phục vụ xe tự hành trên môi trường ROS / |cNguyễn Tuấn Đạt, Trần Trương Ngọc Sơn; Mai Cường Thọ: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a61 tr. : |bhình vẽ ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thông tin. Khóa 58
650|aHọc máy
650|aNhận dạng
700 |aTrần Trương Ngọc Sơn
700 |aMai Cường Thọ: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003092
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003092 Kho luận văn 006.3 Ng 527 Đ Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét