Khóa luận
658.834 Ng 527 Ng
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định kiểm soát lãng phí thực phẩm ứng dụng lý thuyết VAB :
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Nhan đề Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định kiểm soát lãng phí thực phẩm ứng dụng lý thuyết VAB : Tình huống các gia đình trẻ / Nguyễn Thị Thanh Ngọc; Huỳnh Thị Ngọc Diệp: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 70 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Thương mại. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Lý thuyết VAB
Thuật ngữ chủ đề Thị trường-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Ngọc Diệp: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003090
000 00000nam a2200000 4500
001143455
00215
0049A18BB47-4B74-4536-98EA-C8A0FF2A42C2
005202102221715
008 2020
0091 0
039|a20210222171512|bvanpth|y20210122150716|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 527 Ng
100 |aNguyễn Thị Thanh Ngọc
245 |aNghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định kiểm soát lãng phí thực phẩm ứng dụng lý thuyết VAB : |bTình huống các gia đình trẻ / |cNguyễn Thị Thanh Ngọc; Huỳnh Thị Ngọc Diệp: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a70 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Thương mại. Khóa 58
650 |aLý thuyết VAB
650 |aThị trường|xNghiên cứu
700 |aHuỳnh Thị Ngọc Diệp: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003090
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003090 Kho luận văn 658.834 Ng 527 Ng Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét