Khóa luận
657.45 Đ 450 H
Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài Gòn - Chi nhánh Nha Trang /
DDC 657.45
Tác giả CN Đỗ Hữu Minh Hiếu
Nhan đề Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài Gòn - Chi nhánh Nha Trang /Đỗ Hữu Minh Hiếu; Nguyễn Thành Cường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 68 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kiểm toán. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tiền lương
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Cường: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003085
000 00000nam a2200000 4500
001143454
00215
0040C301A80-4537-4C95-8D83-5245AF039D6A
005202102221704
008 2020
0091 0
039|a20210222170413|bvanpth|c20210222170146|dvanpth|y20210122150314|zthanhnhan
082 |a657.45|bĐ 450 H
100 |aĐỗ Hữu Minh Hiếu
245 |aQuy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài Gòn - Chi nhánh Nha Trang /|cĐỗ Hữu Minh Hiếu; Nguyễn Thành Cường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a68 tr. ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Ngành Kiểm toán. Khóa 58
650 |aKế toán tiền lương
650 |aKiểm toán
700 |aNguyễn Thành Cường: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003085
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003085 Kho luận văn 657.45 Đ 450 H Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét