Sách ngoại văn
620
In-Vehicle Corpus and Signal Processing for Driver Behavior /
DDC 620
Nhan đề In-Vehicle Corpus and Signal Processing for Driver Behavior / Takeda, Kazuya and others
Thông tin xuất bản Springer, 2009
Mô tả vật lý 252 p.
Thuật ngữ chủ đề and How Technology Will Get Us There, Hopefully
Thuật ngữ chủ đề Improved Vehicle Safety
Tác giả(bs) CN Abut, Huseyin
Tác giả(bs) CN Erdogan, Hakan
Tác giả(bs) CN Hansen, John
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143453
00212
00401CE529D-AA7E-4275-B491-F711A2301136
005202101221452
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20210122145210|zngavt
082 |a620
245 |aIn-Vehicle Corpus and Signal Processing for Driver Behavior / |cTakeda, Kazuya and others
260 |bSpringer, |c2009
300 |a252 p.
650 |a and How Technology Will Get Us There, Hopefully
650 |aImproved Vehicle Safety
700 |aAbut, Huseyin
700 |aErdogan, Hakan
700 |aHansen, John
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/invehiclecorpusand signalprocessing_kazuyatakeda/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét