Khóa luận
658.834 H 407 Ch
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua đồng hồ thông minh của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa /
DDC 658.834
Tác giả CN Hoàng Ngọc Quế Chi
Nhan đề Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua đồng hồ thông minh của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa /Hoàng Ngọc Quế Chi; Nguyễn Thị Nga: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 65 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kinh tế. Ngành Thương mại. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Thương hiệu-Quản trị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Nga: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003089
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143440
00215
004FFFE58B4-A9D6-49A6-9984-DDE8FE7DCAD2
005202102221710
008 2020
0091 0
039|a20210222171035|bvanpth|y20210122144336|zthanhnhan
082 |a658.834|bH 407 Ch
100 |aHoàng Ngọc Quế Chi
245 |aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua đồng hồ thông minh của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa /|cHoàng Ngọc Quế Chi; Nguyễn Thị Nga: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2020
300 |a65 tr. ; |c27 cm
490 |aKhoa Kinh tế. Ngành Thương mại. Khóa 58
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aThương hiệu|xQuản trị
700 |aNguyễn Thị Nga: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003089
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003089 Kho luận văn 658.834 H 407 Ch Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét