Sách ngoại văn
620
Hillier's Fundamentals of Motor Vehicle Technology:
DDC 620
Tác giả CN Hillier, V. A. W.
Nhan đề Hillier's Fundamentals of Motor Vehicle Technology:Powertrain Electronics (Bk. 2) 5th Edition / by V. A. W. Hillier, Peter Coombes, David Rogers
Thông tin xuất bản Nelson Thornes, 2006
Mô tả vật lý 257 p.
Thuật ngữ chủ đề Emissions legislation
Tác giả(bs) CN Coombes, Peter
Tác giả(bs) CN Rogers, David
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143413
00212
004AED5A9D2-5E98-4612-BBF2-61CC8B1B924C
005202101221043
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20210122104355|zngavt
082 |a620
100 |a Hillier, V. A. W.
245 |aHillier's Fundamentals of Motor Vehicle Technology:|bPowertrain Electronics (Bk. 2) 5th Edition / |cby V. A. W. Hillier, Peter Coombes, David Rogers
260 |bNelson Thornes, |c2006
300 |a257 p.
650 |a Emissions legislation
700 |aCoombes, Peter
700 |aRogers, David
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hilliersfundamentals_ vawhillier/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét