Sách ngoại văn
621
Industrial Automation /
DDC 621
Tác giả CN Lamb, Frank
Nhan đề Industrial Automation / Frank Lamb
Thông tin xuất bản McGraw-Hill Education, 2013
Mô tả vật lý 369 p.
Thuật ngữ chủ đề Automation and Manufacturing
Thuật ngữ chủ đề Important Concepts
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143214
00212
00426053BB7-E2A6-4B59-A9A4-889222828EA2
005202101201511
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210120151138|zngavt
082 |a621
100 |aLamb, Frank
245 |aIndustrial Automation / |cFrank Lamb
260 |bMcGraw-Hill Education, |c2013
300 |a369 p.
650 |aAutomation and Manufacturing
650 |aImportant Concepts
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/industrialautomation_franklamb/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét