Sách ngoại văn
664.08
Food processing by-products and their utilization /
DDC 664.08
Tác giả CN Anal, Anil Kumar, editor
Nhan đề Food processing by-products and their utilization / Dr. Anil Kumar Anal.
Thông tin xuất bản Description: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017
Mô tả vật lý 583 p.
Thuật ngữ chủ đề Food industry and trade–By-products
Thuật ngữ chủ đề Food processing by-products industry
Môn học Chế biến thực phẩm
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143213
00212
0041301C16B-BDA8-4990-B6DD-FA53A7BD2BBA
005202101201507
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781118432884
039|y20210120150714|zretbatler
082 |a664.08
100 |aAnal, Anil Kumar, editor
245 |aFood processing by-products and their utilization / |cDr. Anil Kumar Anal.
260 |aDescription: Hoboken, NJ : |bJohn Wiley & Sons, |c2017
300 |a583 p.
650 |aFood industry and trade–By-products
650 |aFood processing by-products industry
690 |aChế biến thực phẩm
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/foodprocessingby_productsandtheirutilization/z1118432886thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét